EPO

  • EPO
  • EPO
  • EPO
  • EPO
วิธีรับประทาน วันละ 1-2 แคปซูล หลังอาหาร
ส่วนประกอบสำคัญ น้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส 1,000 มก. ให้ กรดไลโนเลอิก (LA) 70% , กรดแกมม่าไลโนเลนิก (GLA) 10%
สถานที่วางจำหน่าย ร้านขายยาและร้านวัตสัน ทั่วประเทศ
ขนาดที่จำหน่าย 1. ขนาดบรรจุ 30 แคปซูล
2. ขนาดบรรจุ 100 แคปซูล
  • EPO
  • EPO
  • EPO
  • EPO

รับข่าวสารจาก NUTRIMASTER

ถ้าต้องการยกเลิกรับข่าวสารกรุณาคลิ๊ก !!

ID : @Nutrimaster