Boncal Type II

  • Boncal Type II
  • Boncal Type II
Dosage รับประทานวันละ 1 ซอง ละลายน้ำเย็น 1 แก้ว ดื่มก่อนอาหาร หรือ ก่อนนอน
Active ingredients per capsule Calcium Lactate Pentahydrate 1,539 mg., Collagen Type II 40 mg., Vitamin D3 2 mg.
Availability Pharmacies and Watsons nationwide
Available Size 10 packets
เลขที่ใบรับแจ้ง / อ.ย. 24-1-08040-1-0312
  • Boncal Type II
  • Boncal Type II

Subscribe Nutrimaster

Unsubscribe, Please click !!

ID : @Nutrimaster